TX Klasse

De klasse van uitzending wordt aangegeven met drie symbolen die staan voor de wijze van moduleren, het modulerende signaal en de soort uitgezonden informatie.

Veel voorkomende klasse van uitzending zijn:

A1A = gewone CW aan/uit sleutelen van de draaggolf met morse
F2A = morse-uitzending in FM met een toon
A3E = Telefonie (spraak) in AM
F3E = Telefonie (spraak) in FM
J3E = Telefonie (spraak) in SSB

Eerste symbool, de wijze van moduleren

N = ongemoduleerde draaggolf
A = dubbelzijband
B = onafhankelijke zijbanden
H = enkelzijband, volledige draaggolf
R = enkelzijband, gereduceerde of variabele draaggolf
J = enkelzijband, onderdrukte draaggolf
C = restzijband, rudimentaire zijband
F = frequentiemodulatie
G = fasemodulatie
D = zowel amplitude- als frequentie- of fasegemoduleerd
P = ongemoduleerde pulstrein
K = amplitudegemoduleerde pulstrein
L = in lengte of duur (?) gemoduleerde pulstrein
M = in positie of fase gemoduleerde pulstrein
Q = pulstrein waarbij de draaggolf frequentie- of fasegemoduleerd is tijdens pulstijd
V = pulstrein gemoduleerd met een combinatie van methoden
W = gevallen die door N t/m V niet worden gedekt
X = gevallen waarin niet is voorzien

Tweede symbool, het type modulerende signaal (type 4, 5 en 6 worden niet gebruikt)

0 = geem modulatie aanwezig
1 = en kanaal met niet-analoge informatie, zonder modulerende hulpdraaggolf
2 = en kanaal met niet-analoge informatie, met modulerende hulpdraaggolf
3 = en kanaal met analoge informatie
7 = twee of meer kanalen met niet-analoge informatie
8 = twee of meer kanalen met analoge informatie
9 = tegelijk en of meer kanalen met niet-analoge informatie en en of meer kanalen met analoge informatie
X = gevallen waarin niet is voorzien

ferrite-shop.com

Derde symbool, de soort uitgezonden informatie.

N = geen informatie
A = Morse-telegrafie, op het gehoor op te nemen
B = Morse-telegrafie bestemd voor automatische ontvangst
C = facsimile
D = datatransmissie
E = telefonie
F = televisie
W = combinatie van bovenstaande
X = gevallen waarin niet is voorzien

HFKits_banner_720x215

Voor zend & luister amateurs